Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2013

Một Số Từ Vựng Về Điện ẢnhDưới đây là một số từ vựng mà mô tả những người liên quan đến việc làm điện ảnh và một số câu hỏi mà bạn có thể sử dụng khi hỏi về một bộ phim.

* Những người tham gia vào việc làm một bộ phim


Producer là một nhà quản lý của bộ phim và xử lý việc tiền bạc và lịch trình.

Director là nhà quản lý sáng tạo của bộ phim, đạo diễn nói ‘’Diễn xuất!’’ và ‘’Cắt!’’

Cinematographer/director of photography chịu trách nhiệm về hình ảnh của bộ phim – nghệ thuật hình ảnh

Screenwriter viết kịch bản hoặc lời thoại.

Leading actors/the main actors thường là những ngôi sao nổi tiếng, và họ có các vai quan trọng nhất trong kịch bản.

Supporting actors là những diễn viên khác trong phim, họ có vai ít quan trọng hơn trong kịch bản.

Extras là những người trong nền của phim, họ thường không nói trong phim

* Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về một bộ phim, bạn có thể hỏi những câu hỏi sau:

- What's it called?
Tên của bộ phim là gì?

- What's it about?
Câu chuyện của bộ phim và ai là những nhân vật chính?

- Where and when is it set?
Thời điểm và thời gian lịch sử mà câu chuyện xảy ra khi nào?

- Who's in it?
Ai là những nhân vật chính?

- Who's it by?
Ai là đạo diễn (hoặc nhà viết kịch)?

- What's it like?
Quan điểm của bạn về bộ phim này là như thế nào?

- Is it any good?
Bộ phim này hay không?

* Và đây là các từ vựng về thể loại phim chính (main film genres) ...

Action Films: Phim hành động

Adventure Films : Phim phiêu lưu

Comedy Films: Phim hài

Crime & Gangster Films: Phim hình sự

Drama Films: Phim tâm lí

Epics/Hítorical Films: Phim lịch sử

Horror Films: Phim kinh dị

Mucicals (Dance) Films: Phim ca nhạc

Science Fiction Films: Phim khoa học viễn tưởng

War (Anti-war) Films: Phim về chiến tranh

Westerns Films: Phim miền TâySubscribe to Our Blog Updates!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét